UW TITEL Pedicure Wilma Kuijpers Paramedisch Centrum - West Een goede stap om verder te komen
ParamedischCentrum-West Ik werk in het ParamedischCentum-West omdat het mij de mogelijkheid geeft om met collega's op een prettige manier samen te werken waarbij we van elkaars kennis en kunde gebruik maken om goed in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het multidisciplinair werken bied voor u als patiënt ook voordelen. De goede onderlinge samenwerking zorgt ervoor dat u snel multidisciplinair wordt geholpen. De kracht van ons centrum is dat we als een team van paramedici, gezamenlijk in staat zijn de oorzaak van uw klacht op te sporen. Hierdoor wordt uw klacht door de daarvoor aangewezen therapeut direct behandeld. Dit past bij moderne gezondheidszorg. We stellen in overleg met u een behandelplan op. Ook houden we, indien nodig, de verwijzer (huisarts, specialist) op de hoogte van de resultaten. Samen staan we sterk om u de best mogelijke behandeling te geven waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Samen Beter!
Pedicure Wilma Kuijpers                                                       dan zijn uw voeten in goede handen! ” 
Pedicure Wilma Kuijpers Paramedisch Centrum - West
Webdesign & Copyright 2015: Wilma Kuijpers