UW TITEL
Voetverzorging bij diabetes
Voetschimmel Voetschimmel Diabetes Diabetes Reuma Reuma Een goede stap om verder te komen Pedicure Wilma Kuijpers Paramedisch Centrum - West Een goede stap om verder te komen
De voetverzorging bij diabetespatiënten vereist speciale kennis over de behandeling en risico's. De voeten van diabetespatiënten zijn namelijk extra kwetsbaar omdat: - u extra gevoelig bent voor ontstekingen - het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen - de voeten van stand kunnen veranderen   Algemene adviezen voor de diabetespatiënt: - controleer dagelijks uw voeten op huidbeschadigingen (zoals drukplekken, blaren, eelt, likdoorns) - controleer wekelijks uw schoenen op onregelmatigheden die huidbeschadigingen kunnen veroorzaken - ga regelmatig fietsen of wandelen en doe (dagelijks) voetoefeningen.   Het is raadzaam om enkele malen per jaar, ook als er weinig voetklachten zijn, naar een pedicure met de aantekening ‘diabetische voet' te gaan. Het voorkomen (preventie) van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van een speciaal hiervoor opgeleide pedicure.   De niet-specialistische behandeling van diabetes patiënten zonder risicovoet (Simm-classificatie  0 of 1), de gewone voetzorg, wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zorg (deels) vanuit de aanvullende verzekering. De specialistische behandeling van diabetespatiënten met een risicovoet wordt vanuit het bassispakket vergoed als u aan bepaalde voorwaarden voldoet: - Simm-classificatie  2 of 3. De huisarts bepaald of u aan deze criteria voldoet. Dit moet u schriftelijk opvragen, zodat u het bij de zorgverzekering én de behandelaar kunt aantonen. - De huisarts stelt samen met u een zorgprofiel (1 tot en met 4) op, dat u inlevert bij de podotherapeut. Deze maakt samen met u een behandelplan waarin staat welke behandeling de pedicure gaat uitvoeren. Deze specialistische behandeling krijgt u vergoed. De verzorging valt daar niet onder. Hiervoor betaalt u een gereduceerd bedrag bij. -    Bent u onder behandeling van een huisarts (eerstelijnszorg) dan stuurt hij u door naar een pedicure die een contract met hem heeft. Ik heb geen contact afgesloten. U moet de rekening bij mij zelf betalen en krijgt geen vergoeding vanuit het basispakket, mogelijk wel vanuit een aanvullend pakket. -    Bent u onder behandeling van een specialist / internist (tweedelijnszorg) dan kunt u wel bij mij terrecht en krijgt u de specialistische behandeling wel vergoed vanuit het bassipakket. De basis voetverzorging (zie prijslijst) wordt dus NIET door de zorgverzekering vergoed. Meer informatie m.b.t. zorgverzekeringen vindt u op de website van ProCert en zorgverzekeringvergelijkers zoals Zorgwijzer.nl, Independer, Kieswijzer.nl en Zorgverzekeringwijzer.nl. Ik voldoe aan de gestelde voorwaarden door zorgverzekeraars, en ben zowel bij ProVoet als ProCert geregistreerd met de specialisatie ‘diabetische risicovoet’.
Pedicure Wilma Kuijpers Paramedisch Centrum - West Behandeling Behandeling
Webdesign & Copyright 2015: Wilma Kuijpers