Pedicure-Helmond

Zorgverzekering

Vergoeding door Zorgverzekering

De niet-specialistische behandeling van diabetes patiënten zonder risicovoet (Simm-classificatie 0 of 1), de gewone voetzorg, wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zorg (deels) vanuit de aanvullende verzekering.

De specialistische behandeling van diabetespatiënten met een risicovoet wordt vanuit het bassispakket vergoed als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

Meer informatie m.b.t. zorgverzekeringen vindt u op de website van ProCert en zorgverzekeringvergelijkers zoals:

ProCert
Overstappen
Zorgwijzer
Zorgverzekering
Zorgkiezer
CZ
DSW
VGZ / IZZ
ONVZ