Pedicure-Helmond

Zorgverzekering

Vergoeding door Zorgverzekering

De niet-specialistische behandeling van diabetes patiënten zonder risicovoet (Simm-classificatie 0 of 1), de gewone voetzorg, wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zorg (deels) vanuit de aanvullende verzekering.

 • De specialistische behandeling van diabetespatiënten met een risicovoet wordt vanuit het bassispakket vergoed als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:
 • Simm-classificatie 2 of 3. De huisarts bepaald of u aan deze criteria voldoet. Dit moet u schriftelijk opvragen, zodat u het bij de zorgverzekering én de behandelaar kunt aantonen.
 • De huisarts stelt samen met u een zorgprofiel (1 tot en met 4) op, dat u inlevert bij de podotherapeut. Deze maakt samen met u een behandelplan waarin staat welke behandeling de pedicure gaat uitvoeren. Deze specialistische behandeling krijgt u vergoed. De verzorging valt daar niet onder. Hiervoor betaalt u een gereduceerd bedrag bij.

 • Bent u onder behandeling van een huisarts (eerstelijnszorg) dan stuurt hij u door naar een pedicure die een contract met hem heeft. Wij hebben een contact met Pozob afgesloten. Als uw huisarts daarbij aangesloten is krijgt u, als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, de behandeling (grotendeels) vergoedt.
 • Bent u bij Care-2U via CZ zorgverzekering dan vind de behandeling plaats via een podotherapeute zoals Saskia Ensing in het Paramedischcentrum-west. Als u naar een pedicures gaat die een contract heeft met een podotherapeut (zoals wij met Podotherapie Ensing) krijgt u, als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, de behandeling (grotendeels) vergoedt.
 • Bent u onder behandeling van een specialist / internist (tweedelijnszorg) dan kunt u wel bij ons terrecht en krijgt u de specialistische behandeling wel vergoed vanuit het bassipakket. De basis voetverzorging (zie prijslijst) wordt dus NIET door de zorgverzekering vergoed.
 • In alle andere gevallen moet u de rekening bij ons zelf betalen en krijgt u bij ons geen vergoeding vanuit het basispakket, mogelijk wel vanuit een aanvullend pakket.
 • Meer informatie m.b.t. zorgverzekeringen vindt u op de website van ProCert en zorgverzekeringvergelijkers zoals:

  ProCert
  Overstappen
  Zorgwijzer
  Zorgverzekering
  Zorgkiezer
  CZ
  DSW
  VGZ / IZZ
  ONVZ