Pedicure-Helmond

Zorgverzekering

Vergoeding door Zorgverzekering

De niet-specialistische behandeling van diabetes patiënten zonder risicovoet (Simm-classificatie 0 of 1), de gewone voetzorg, wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zorg (deels) vanuit de aanvullende verzekering.

De specialistische behandeling van diabetespatiënten met een risicovoet wordt vanuit het bassispakket vergoed als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

In alle andere gevallen moet u de rekening bij ons zelf betalen en krijgt u bij ons geen vergoeding vanuit het basispakket, mogelijk wel vanuit een aanvullend pakket.

Meer informatie m.b.t. zorgverzekeringen vindt u op de website van ProCert en zorgverzekeringvergelijkers.