Pedicure-Helmond

Diabetes

Voetverzorging bij diabetes

De voetverzorging bij diabetespatiënten vereist speciale kennis over de behandeling en risico's.
De voeten van diabetespatiënten zijn namelijk extra kwetsbaar omdat:
 • u extra gevoelig bent voor ontstekingen
 • het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen
 • de voeten van stand kunnen veranderen.
 • Algemene adviezen voor de diabetespatiënt:

  Het is raadzaam om enkele malen per jaar, ook als er weinig voetklachten zijn, naar een pedicure met de aantekening ‘diabetische voet' te gaan. Het voorkomen (preventie) van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van een speciaal hiervoor opgeleide pedicure.

  Vergoeding door Zorgverzekering

  De niet-specialistische behandeling van diabetes patiënten zonder risicovoet (Simm-classificatie 0, 1 en 2), de gewone voetzorg, wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zorg (deels) vanuit de aanvullende verzekering.

 • De specialistische behandeling van diabetespatiënten met een risicovoet wordt vanuit het bassispakket vergoed als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:
 • Simm-classificatie 2 of 3. De podotherapeut of huisarts bepaald of u aan deze criteria voldoet.
 • De podotherapeut of huisarts stelt een zorgprofiel (1 tot en met 4) op, dat u inlevert bij de podotherapeut. Deze maakt samen met u een behandelplan waarin staat welke behandeling de pedicure gaat uitvoeren. Deze specialistische behandeling krijgt u vergoed. De verzorging valt daar niet onder. Hiervoor betaalt u een gereduceerd bedrag bij.

 • Bent u onder behandeling van een huisarts (eerstelijnszorg) dan stuurt hij u door naar een pedicure die een contract met hem heeft. Wij hebben een contact met Pozob afgesloten. Als uw huisarts daarbij aangesloten is krijgt u, als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, de behandeling (grotendeels) vergoedt.
 • Bent u bij Care-2U via CZ zorgverzekering dan vind de behandeling plaats via een podotherapeute zoals Saskia Ensing in het Paramedischcentrum-west. Als u naar een pedicures gaat die een contract heeft met een podotherapeut (zoals wij met Podotherapie Ensing) krijgt u, als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, de behandeling (grotendeels) vergoedt.
 • Bent u onder behandeling van een specialist / internist (tweedelijnszorg) dan kunt u wel bij ons terrecht en krijgt u de specialistische behandeling wel vergoed vanuit het bassipakket. De basis voetverzorging (zie prijslijst) wordt dus NIET door de zorgverzekering vergoed.
 • In alle andere gevallen moet u de rekening bij ons zelf betalen en krijgt u bij ons geen vergoeding vanuit het basispakket, mogelijk wel vanuit een aanvullend pakket.
 • Meer informatie m.b.t. zorgverzekeringen vindt u op de website van ProCert en zorgverzekeringvergelijkers zoals:

  ProCert
  Overstappen
  Zorgwijzer
  Zorgverzekering
  Zorgkiezer
  CZ
  DSW
  VGZ / IZZ
  ONVZ